PARA:DOX

Login

Opret ny profil

Opret en gratis profil for at få adgang til dokumentarfilm fra hele verden og et stort vidensunivers med podcasts, artikler, talks og mere. Ingen binding eller fast abonnement.

PARA:DOX

Vilkår

1. Aftalen

PARA:DOX udbydes af Fonden de københavnske filmfestivaler, Flæsketorvet 60, 3 sal, 1711 København V, CVR. 31285569, herefter ’PARA:DOX’.
For brug af PARA:DOX gælder følgende vilkår:

PARA:DOX giver kunden adgang til via paradox.dk eller at foretage videostreaming af film mod betaling pr. film, til visning på kundens udstyr, som kan være en computer, smartphone eller tablet samt udvalgte typer af Smart TV og spillekonsoller (herefter ’kundens enhed’).

PARA:DOX udbyder følgende produkter:

  • Leje af film i 120 timer
  • Leje af film i 120 timer giver kunden adgang til videostreaming og afspilning af den lejede film i 120 timer regnet fra det tidspunkt, hvor købet foretages.

Det til enhver tid værende udbud af film på PARA:DOX samt fremgangsmåden ved brug af PARA:DOX er nærmere beskrevet på paradox.dk.

2. Brug af PARA:DOX

Brug af PARA:DOX forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). På paradox.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer PARA:DOX er kompatible med.

Kunden kan bestille, betale og afspille film, som beskrevet i pkt. 3.

PARA:DOX må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eget private brug. Når kunden har oprettet en profil hos PARA:DOX, kan kunden frit bestille og afspille film indenfor Danmarks, Grønlands og Færøernes grænser.

Kundens brug af PARA:DOX kræver, at kunden opretter og identificerer sig via sin PARA:DOX Profil, jf. pkt. 5.
Brug af PARA:DOX kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark, og på følgende måde:

Ved brug af PARA:DOX via mobildatatjenester skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som filmen fylder. Streaming af en film af 2 timers varighed fylder mellem 6 GB og 12 GB afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse. Det anbefales, at kundens brug af PARA:DOX sker via en ikke-forbrugsafregnet bredbåndsforbindelse.

For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film anbefales det, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 10 Mbit/s. Der tages forbehold for, at kvaliteten af de viste film kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse.

Ved afspilning af lejede film, kan størrelsen af datamængden, som filmen fylder, samt kravene til hastighed på den anvendte internetforbindelse stige i forhold til aftaleindgåelsestidspunktet som følge af den teknologiske udvikling.

PARA:DOX forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts – eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til PARA:DOX.

3. Bestilling, betaling og afspilning

På paradox.dk findes oplysning om priser for brug af PARA:DOX.

Film kan bestilles, betales og afspilles på Paradox.dk (via en computer eller mobil enhed).

Kvittering for kundens bestilling sendes til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens PARA:DOX profil, jf. pkt. 5.

Betaling for PARA:DOX kan ske på følgende måder:

  • Ved brug af kundens betalingskort, som kunden har mulighed for at registrere på forhånd på kundens PARA:DOX profil, jf. pkt. 5.
  • Ved brug af rabatkoder eller voucher.

4. Levering og fortrydelsesret

Ved brug af PARA:DOX sker levering af filmen umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet, hvorefter filmen er til rådighed for kunden på de aftalte vilkår, jf. pkt. 1.

Idet leveringen af film sker umiddelbart efter kundens bestilling, skal kunden ved bestillingen give samtykke til, at leveringen af filmen sker straks med den virkning, at kundens normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder ved levering.

5. PARA:DOX profil, registrering af betalingskort og behandling af personoplysninger

Kundens brug af PARA:DOX kræver, at kunden opretter en PARA:DOX profil på paradox.dk. Ved oprettelsen af en PARA:DOX profil vælger kunden et login (brugernavn og password). Kundens udveksling af login-data med PARA:DOX sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Kunden har via sin PARA:DOX profil adgang til kundens samling af lejede film, ligesom kunden har adgang til oversigt over kundens forbrug af film.

Kunden har mulighed for at registrere kundens betalingskort på kundens PARA:DOX profil til brug for betaling for kundens fremtidige bestillinger af film. Efter enhver betaling med kundens forud registrerede betalingskort vil der blive sendt en kvittering til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens PARA:DOX profil. Der kan maksimalt ske betalinger for op til 1.500 kr. pr. dag med kundens forud registrerede betalingskort.

Ved kundens tilmelding af betalingskort registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for fremtidig debitering af kundens betalingskort på vegne af PARA:DOX. Kunden afgiver samtykke til registreringen af kundens betalingskort, og kunden kan til enhver tid ændre eller afmelde det registrerede betalingskort.

For PARA:DOXs behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, som findes på Paradox.dk/privacy-policies.

6. Forbud mod offentlig visning og videredistribution

Film som kunden har bestilt via PARA:DOX må ikke videredistribueres til tredjemand.
Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af PARA:DOX.

7. Ophavsret og misligholdelse

Film fra PARA:DOX er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis PARA:DOX uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er PARA:DOX berettiget til at afbryde kundens adgang til PARA:DOX, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.

Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages en mærkning på hver PARA:DOX event, som kunden bestiller. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel kopi.

PARA:DOX

Login

Opret ny profil

Opret en gratis profil for at få adgang til dokumentarfilm fra hele verden og et stort vidensunivers med podcasts, artikler, talks og mere. Ingen binding eller fast abonnement.

Er du lærer og gerne vil bruge PARA:DOX i din undervisning, skal du oprette en undervisningsprofil.

PARA:DOX

Login

Opret ny profil

Opret en gratis profil for at få adgang til dokumentarfilm fra hele verden og et stort vidensunivers med podcasts, artikler, talks og mere. Ingen binding eller fast abonnement.